•  
  •  
  •  

 

 

Проект "Подкрепа за успех"

График допълнително обучение по групи - Български език и литература

График допълнително обучение по групи - Математика

 

 Проект "Ученически практики"

/clients/73/files/files/Informacia_za_proekt.pdf

 

Програма "Еразъм +" 2019 - 2021 г.

Брошура

Заключително събитие по проекта

Архив

 

Програма "Еразъм  +" 2020 - 2022 г.

Новина

За проекта и програма "Еразъм"

Инструкции за кандидатстване - ученици

Документи за кандидатстване - за ученици:

Инструкции за кандидатстване - за учителска мобилност

Инструкции за кандидатстване - за придружаващи учители

Документи за кандидатстване - за учители:

Резултати от класиране след I етап

Съобщение - ТЕСТ и събеседване Английски език

Резултати от крайното класиране

 

Програма "Еразъм  +" 2022 - 2023 г.

Обява

За проекта и програма "Еразъм"

Инструкции за кандидатстване - ученици

Инструкции за кандидатстване - за учителска мобилност

Инструкции за кандидатстване - за придружаващи учители

Документи за кандидатстване - за ученици:

Документи за кандидатстване - за учители:

Резултати

Резултати от класиране след I етап

Съобщение - ТЕСТ и събеседване Английски език

Резултати от крайното класиране

 

Програма "Еразъм  +" 2023 - 2024 г.

Обява

За проекта и програма "Еразъм"

Инструкции за кандидатстване - ученици

Инструкции за кандидатстване - за учителска мобилност

Инструкции за кандидатстване - за придружаващи учители

Документи за кандидатстване - за ученици:

Документи за кандидатстване - за учители:

Резултати

Резултати от класиране след I етап

Съобщение - ТЕСТ и събеседване Английски език

Резултати от крайното класиране

 

Иновативно училище

Решение на Обществен съвет

 

 Проект - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

Проект "Обичам моето училище"

В какво се състои проектът

Презентация по проект "Обичам моето училище"

Портфолио на ПТГ "Симеон Велики"

Галерия

 

 

Видео

 

 

 

Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Информация за проекта

Информация за проекта 1

Пробно стажуване на учениците от IX-а клас, спец. „Пътно-строителна техника“

Пробно стажуване на учениците от IX-б клас, спец. „Икономическа информатика“

Пробно стажуване на учениците за учебната 2022 - 2023 г. на специалност "Пътно-строителна техника"

Пробно стажуване на учениците за учебната 2022 - 2023 г. на специалност "Икономическа информатика"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M2OP001-5.001-0001

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Информация за проекта

График за провеждане на тренинги за социално - емоционална подкрепа

 

 

Национална програма "Заедно в изкуството и в спорта"

 

Национална програма "Отново заедно"

Информация за националната програма "Отново заедно"

Списък I етап на класиране

Списък II етап на класиране

Календар

 

Контакти