•  
  •  
  •  

 

 

Обучение на колектива към фондация за образование, спорт, изкуство "Възможност"

гр. Хисаря

на тема: " Комуникация. Вербална и невербална комуникация. Ефективно общуване на работното място."

 

 

Календар

 

Контакти