•  
 •  
 •  

 

 
 1. Вътрешни правила за защита на личните данни в ПТГ
 2. Политика за поверителност - персонал
 3. Информация при кандидатстване за работа
 4. Декларация за запознаване с правилата за защита на личните данни
 5. Декларация за неразпространение на лични данни
 6. Декларация лични данни на кандидати за работа
 7. Декларация за съгласие
 8. Съгласие на родител за обработване на лични данни
 9. Съгласие на родител за обработване на лични данни на деца за образователни цели
 10. Заявление за предоставяне на лични данни
 11. Възражение срещу ползване на лични данни
 12. Молба за заличаване на лични данни
 13. Жалба до КЗЛД

 

Информация и данни за контакт с Администратора:

За връзка с ПТГ "Симеон Велики" 

Адрес:  гр. Велики Преслав, ул. „Любен Каравелов“ № 53, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, п.к.9850

Телефон: 0538-42073

Ел. поща: profschool@ptg-sv.eu

За връзка с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Бистра Маринова

Тел: +359 89 736 6048

Ел. поща:   bistra46@abv.bg

Календар

 

Контакти