•  
  •  
  •  

 

 

Истински бъдещи професионалисти! Нашите момчета - ХІ клас, спец. „Пътно-строителна техника“ – дуална форма на обучение,

на обектите на „Автомагистрали-Черно море“ АД.

 

Календар

 

Контакти