•  
  •  
  •  

 

 

60 години съществуване, 60 години развитие, 60 години себеотдаване в името на бъдещето.

Да ни е честит Празникът!

Да сме здрави, за да продължаваме да пишем историята на гимназията, да откриваме нови

хоризонти пред младите хора, да вдъхновяваме с вяра в доброто и в истината!

 

 

 

 

Календар

 

Контакти