•  
  •  
  •  

 

 

29 юни - Ден на безопасността на движението по пътищата

 

 

 

 

20.09.2023г. - Ден без загинали на пътя

 

Във връзка с инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL за обявяване на 20.09.2023г. за Ден без загинали на пътя с мотото „Остани жив! Пази живота!” училищната комисия по БДП организира:

  1. Изработване на табло.
  2. Изработване и раздаване на постер с цел фокусиране на вниманието на учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността под мотото „Остани жив! Пази живота!”.

 

                                  Председател на ВИК по БДП: инж. Борислав Петров

 

 

 

 

 

🍁 ПОСЛАНИЯТА НА ЕСЕННИЯ ЛИСТ 🍁

 

По инициатива на училищната комисия по БДП на 15.11.2023 г. нашето училище се включи в националната кампания „Посланията на есенния лист”. Фокусът на инициативата е насочен към вниманието на учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността в есенно-зимните условия. Есенният лист е символично послание за безопасно движение през предстоящия труден и опасен зимен сезон.

Поставеното табло до входа на училището „призоваваше“ към спазване на правилата за движение по пътищата! Всички класни ръководители получиха красиви есенни листа – важен материал за Часа на класа 🙂, а усмихнатите Йолина и Дуйгу, облечени в жилетки, отразяващи светлината, през голямото междучасие раздаваха флаери на ученици и служители и призоваваха загрижено за безопасно поведение на пътя в есенно-зимния сезон.

 

 

 

Поздравления за инж. Борислав Петров за успешното ни включване в националната кампания и за важните послания към всички! Послания, щрихирани грижливо на красивите есенни листа, олицетворяващи пъстротата на човешкия живот, който трябва да се пази от всички участници!

 

Информационна кампания "Безопасно на пътя с електрически скутер"

                                                          

 

ПТГ „Симеон Велики“ с площадка за интерактивно обучение по БДП

 

На 19.01.2024 г. в двора на ПТГ „Симеон Велики“ се състоя официално откриване на външната площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата. Финансирането на проекта е от Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”, като училището ни участва и със собствени средства.

Г-жа Христина Борисова – директор на гимназията, поздрави учениците с новата придобивка и им пожела успешно усвояване на правилата за безопасно движение и разумно поведение на пътя. Усмихнатата Йолина (XII б клас), подготвена от инж. Борислав Петров - председател на училищната комисия по БДП, запозна присъстващите с основните правила, които трябва да спазват пешеходците, а Снежка (XI а клас) показа на практика как се управлява велосипед в населено място. Заслужени аплодисменти получиха и двете момичета.

В рамките на проекта в общежитието на гимназията е обособен и кабинет по БДП с т. нар. вътрешна площадка. Закупеното оборудване (модел на светофар, стоп палка, сигнално-предпазни жилетки, пътни знаци, конуси, симулационни очила за алкохол и наркотици, табла, велосипед, каска за велосипед и др.) ще се ползва за обучението по БДП в редовните учебни часове, в Часа на класа, в заниманията по интереси или в откритите иновативни уроци. Благодарение на осигурените дидактически материали, занятията за учениците ще бъдат по-интересни и пълноценни, което ще допринесе за по-качествен учебен процес, основан на принципа „учене чрез преживяване“.

 

 

 

Календар

 

Контакти