•  
  •  
  •  

 

 

29 юни - Ден на безопасността на движението по пътищата

 

 

 

 

20.09.2023г. - Ден без загинали на пътя

 

Във връзка с инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL за обявяване на 20.09.2023г. за Ден без загинали на пътя с мотото „Остани жив! Пази живота!” училищната комисия по БДП организира:

  1. Изработване на табло.
  2. Изработване и раздаване на постер с цел фокусиране на вниманието на учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността под мотото „Остани жив! Пази живота!”.

 

                                  Председател на ВИК по БДП: инж. Борислав Петров

 

 

 

 

 

🍁 ПОСЛАНИЯТА НА ЕСЕННИЯ ЛИСТ 🍁

 

По инициатива на училищната комисия по БДП на 15.11.2023 г. нашето училище се включи в националната кампания „Посланията на есенния лист”. Фокусът на инициативата е насочен към вниманието на учениците, водачите на МПС и на всички участници в движението върху необходимостта от засилване на вниманието и бдителността в есенно-зимните условия. Есенният лист е символично послание за безопасно движение през предстоящия труден и опасен зимен сезон.

Поставеното табло до входа на училището „призоваваше“ към спазване на правилата за движение по пътищата! Всички класни ръководители получиха красиви есенни листа – важен материал за Часа на класа 🙂, а усмихнатите Йолина и Дуйгу, облечени в жилетки, отразяващи светлината, през голямото междучасие раздаваха флаери на ученици и служители и призоваваха загрижено за безопасно поведение на пътя в есенно-зимния сезон.

 

 

 

Поздравления за инж. Борислав Петров за успешното ни включване в националната кампания и за важните послания към всички! Послания, щрихирани грижливо на красивите есенни листа, олицетворяващи пъстротата на човешкия живот, който трябва да се пази от всички участници!

 

Информационна кампания "Безопасно на пътя с електрически скутер"

                                                          

 

ПТГ „Симеон Велики“ с площадка за интерактивно обучение по БДП

 

На 19.01.2024 г. в двора на ПТГ „Симеон Велики“ се състоя официално откриване на външната площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата. Финансирането на проекта е от Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”, Модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”, като училището ни участва и със собствени средства.

Г-жа Христина Борисова – директор на гимназията, поздрави учениците с новата придобивка и им пожела успешно усвояване на правилата за безопасно движение и разумно поведение на пътя. Усмихнатата Йолина (XII б клас), подготвена от инж. Борислав Петров - председател на училищната комисия по БДП, запозна присъстващите с основните правила, които трябва да спазват пешеходците, а Снежка (XI а клас) показа на практика как се управлява велосипед в населено място. Заслужени аплодисменти получиха и двете момичета.

В рамките на проекта в общежитието на гимназията е обособен и кабинет по БДП с т. нар. вътрешна площадка. Закупеното оборудване (модел на светофар, стоп палка, сигнално-предпазни жилетки, пътни знаци, конуси, симулационни очила за алкохол и наркотици, табла, велосипед, каска за велосипед и др.) ще се ползва за обучението по БДП в редовните учебни часове, в Часа на класа, в заниманията по интереси или в откритите иновативни уроци. Благодарение на осигурените дидактически материали, занятията за учениците ще бъдат по-интересни и пълноценни, което ще допринесе за по-качествен учебен процес, основан на принципа „учене чрез преживяване“.

 

 

Новооткрит кабинет по БДП

 

Учениците от IXБ  клас с класен ръководител г-жа Галина Маринова заедно с инж. Борислав Петров участваха в интерактивен Час на класа на тема „Действия на водача според средствата за регулиране на движението".

Урокът се проведе на новооткритата вътрешна площадка за безопасно движение по пътищата.

Инж. Борислав Петров запозна учениците със света на пътните знаци и  разказа интересната история за възникването на пешеходните пътеки. По време на урока деветокласниците успяха да изпробват специално пригодените очила за симулиране на ефекта от дезориентация, намалена бдителност, забавено време за реакция, объркване и изкривяване на зрението вследствие употребата на алкохол и наркотици.

В края на урока всички ученици заявиха, че с нетърпение очакват да посетят новооткрития кабинет по БДП отново.

 

 

 

 

 

Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС

 

На 22 – 23 март 2024 год. в град Разград се проведе регионалният кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. В него премериха сили 11 отбора от Североизточна България. Два поредни дни бъдещите автомонтьори и водачи на МПС демонстрираха теоретични знания и практически умения.

Отборът на ПТГ „Симеон Велики”, който бе в състав: Асен Маринов Асенов (XIIА), Ахмед Халилов Ахмедов (XIIА) и Орхан Бейханов Шукриев (XIIА), участва в първия етап от състезанието – решаване на листовки – и се класира на почетното трето място. Всички участници получиха сертификати, които ще им помогнат при кандидатстудентските изпити в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Поздравления за учениците и за техните ръководители - инж. Борислав Петров и Милан Миланов.

 

Календар

 

Контакти