•  
  •  
  •  

 

 

На 16.12.2019 г. с учениците от IX б клас се проведе интегриран урок по български език и литература, руски език и информационни технологии. По интересен и емоционален начин учениците се запознаха със сюжета на трета глава от романа "Евгений Онегин" на Пушкин

                           

Календар

 

Контакти